Cung cấp vật tư PCCC và cấp thoát nước cho Dự án GOLDMARK CITY